สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ปอดแห่งเมืองอยุธยา สวนสาธารณะบนเนื้อที่กว้างขวางถึง 152 ไร่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาลำดับที่ 2 ในบริเวณพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2528

แนวคิดของการสร้างสวนสาธารณะเทิดพระเกียรติแห่งนี้ ต้องการให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืนไปกับความเป็นเมืองเก่าของอยุธยา จึงมีการดัดแปลงพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยคำนึงถึงโครงข่ายถนนและคลองโบราณ เพื่อไม่ให้กระทบกับการขุดค้นของนักโบราณคดีต่อไปในภายภาคหน้า และยังคำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชนที่ปรารถนาพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ จึงมีลักษณะเป็นสวนเปิดโล่ง และมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาร่มรื่นกระจายอยู่ทั่วสวน โดยมีศาลาเป็นจุดพัก เช่น ศาลาทรงไทยที่จัดสร้างเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานเปิดสวน และศาลาอื่นๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand